XAC Aircraft

XAC company profile
Virtual Aircraft Museum / China / XAC  

XAC JH-7 XAC JH-7

1988

The JH-7 - Jianhongzhaji (Fighter-bomber) 7 - was, at the time of its debut, the ...

read more ...AVIATION TOP 100 - www.avitop.com Avitop.com